Samløping i NM lang 2015-2017

I nasjonale og internasjonale langdistansemesterskap har det ved flere anledninger vært mye samløping som i stor grad har påvirket resultatlista. Enten ved at en løper henger etter en annen, eller at to eller flere løpere løper sammen i deler av løypa og drar fordel av dette.

Et tiltak for å redusere muligheten for samløping er å øke startintervallet mellom hver løper. Derfor ble det søkt om å øke startintervallet fra 2 til 3 minutter på NM langdistanse 2017. Dette ble innvilget på den måten at det var 2 minutters startintervall mellom de førststartende og deretter 3 minutters startintervall mellom de seedede løperne. Arrangøren ble bedt om å lage en rapport i etterkant som vurderer om dette førte til mindre samløping i forhold til NM langdistanse de to foregående årene.

vurderer om dette førte til mindre samløping i forhold til NM langdistanse de to foregående årene.

Metode

For 2015 og 2016 finnes det GPS-data for et svært begrenset antall løpere. Vi har derfor brukt strekktidsdata for å prøve og kvantifisere omfanget av samløping. GPS-data har mest blitt brukt for å vurdere om strekktidsdata er pålitelig. Med strekktidsdata som utgangspunkt har vi brukt verdien «klungindex» fra Winsplits som et mål på hvor mye løperne er sammen. Dette sier noe om hvilke løpere som stempler innenfor 20 sekunder på samme post, og hvordan dette utvikler seg gjennom løpet. Mer detaljer om hvordan dette regnes ut finnes i vedlegg til rapporten.

Les hele rapporten: NM2017 samløpingsanalyse

Fullstendige resultater (i Excel) for egen analyse: Samløpingsanalyse_klungindeks

Konklusjon

Økning av startintervallet fra 2 til 3 minutter i seedet-gruppe i NM langdistanse ser ut til å minske omfanget av samløping noe. Problemet blir ikke borte, men det påvirker resultatlista i mindre grad. Problemet med samløping som påvirker resultatlista, virker å være størst for de beste i H21-. Ved å øke startintervallet vil løpere som har vært involvert i samløping havne mer spredt ut tidsmessig på resultatlista, og det blir vanskeligere å oppnå en god plassering ved å løpe sammen med seinere startende.

Anbefalinger

Det anbefales at man i viderefører forsøksordningen slik at det blir 3 minutters startintervall på NM lang i årene som kommer. Normal praksis er å ha samme startintervall gjennom hele startlista, derfor anbefales det å ha 3 minutters startintervall for alle. Men undersøkelsen viser at det spiller mindre rolle for samløping blant de først startende enten det er 2 eller 3 minutters startintervall. Dette betyr heller ikke så mye for øvre del av resultatlista. I NM 2017 var det kun en løper med 2 minutters startintervall som plasserte seg blant de ti beste.

Alle skal løpe med GPS i stafetten

Alle lag skal løpe med GPS i morgendagens stafett. Vi samler inn GPS-ene fra 1. etappeløperne og deler ut disse til 3. etappeløperne på samme lag sammen med ny vest. (Vi oppfordrer de som har egen vest å benytte denne).

Møt opp så tidlig som mulig for å få utdelt din GPS!

GPS-utdelingen begynner:
1. etappe – 30 min før start
2. etappe – når starten på 1. etappe har gått
3. etappe – når 1. etappeløper på eget lag har kommet i mål

NM mellom og TempO

Vi gratulerer medaljevinnerne i NM mellom:

D21: 1. Marianne Andersen, Kristiansand OK, 2. Anne Margrethe Hausken Nordberg, Nydalens SK, 3. Ida Marie Næss Bjørgul, Halden SK

H21: 1. Olav Lundanes, Halden SK, 2. Anders Nordberg, Nydalens SK, 3. Paul Sirum, Frol IL

D19-20: 1. Marie Olaussen, Fredrikstad SK, 2. Ingrid Lundanes, Emblem IL, 3. Åshild Kolstad, Freidig

H19-20: 1. Eirik Langedal Breivik, Nydalens SK, 2. Vegard Gulbrandsen, Asker Skiklubb, 3. Knut Aasheim, Halden SK

D17-18: 1. Ragne Wiklund, Nydalens SK, 2. Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF, 3. Synne Strand, Asker Skiklubb

H17-18: 1. Elias Jonsson, Nydalens SK, 2. Jørgen Baklid, Konnerud IL, 3. Sebastian Daland, Kristiansand OK

TempO: (resultat) 1. Lars Jakob Waaler, Porsgrunn OL, 2. Martin Aarholt Waaler, Porsgrunn OL, 3.Sondre Ruud Bråten, Nydalens SK

Tillegg til PM mellomdistanse

Tillegg til PM: PM 2017 – mellom tillegg (08.09)

Passering av stor bekk
Seniorløperne (klasse D21A, H21A, D21B, H21B) vil krysse en stor bekk. På grunn av mye nedbør de siste dagene er det en del vann i elva. Det er mulig å passere bekken flere steder, og det kommer fram av kartet hvor det er vanskelig å passere. Vis uansett forsiktighet ved kryssing av bekken.

Oppvarming:
Før karantene stenger kan oppvarming skje mellom start og arena langs veien og på oppvarmingskart som deles ut på forstart. Det befinner seg en del poster (15 x 15cm) innen oppvarmingsområdet, dette er til en trening for o-troll-leieren som vil foregå senere på dagen.
Når karantene er stengt, er det forbudt å benytte oppvarmingskartet syd for og øst for forstart (jfr. info i PM).

Tracking4All

En ambisjon for NM var å være «et steg foran» med hensyn til bruk av teknologi – vi ønsket å ha GPS-tracking på ALLE, og ikke kun på de beste. I dag kan løperne ta en lang frokost med Replay, og vi gir en beklagelse til de trenere som hadde ambisjon om å jobbe noen timer før lunsj i dag – her er det mye snadder: https://loggator.com/nm2017

Vi legger ved et bilde av hvordan H17-18 løperne vurderte alternativene på langstrekket:

NM lang

Vi gratulerer medaljevinnerne i lang NM:

D21 (43 påmeldte, 38 startende, 15 premier): 1. Marianne Andersen, Kristiansand OK, 2. Anne Margrethe Hausken Nordberg, Nydalens SK, 3. Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL

H21 (77 påmeldte, 71 startende, 26 premier): 1. Olav Lundanes, Halden SK, 2. Magne Dæhli, Halden SK, 3. Gaute Hallan Steiwer, Lillomarka OL

D19-20 (29 påmeldte, 25 startende, 10 premier): 1. Ingeborg Eide, Byåsen IL, 2. Marie Olaussen, Fredrikstad SK, 3. Ingrid Lundanes, Emblem IL

H19-20 (36 påmeldte, 31 startende, 12 premier): 1. Audun Heimdal, Konnerud IL, 2. Anders Haga, Raumar Orientering, 3. Håkon Raadal Bjørlo, Halden SK

D17-18 (57 påmeldte, 53 startende, 19 premier): 1. Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IL, 2. Ragnhild Eide, Byåasen IL, 3. Synne Strand, Asker Skiklubb

H17-18 (69 påmeldte, 67 startende, 23 premier): 1. Elias Jonsson, Nydalens SK, 2. Lukas Liland, Nydalens SK, 3. Einar Melsom, Fossum IF