NM-avis

Vi legger herved ut en digitalutgave av årets NM avis som har gått ut til alle abonnenter av Halden Arbeiderblad. Denne er i en lav-oppløselig utgave. Dersom noen behøver en side eller to som egen PDF, så bare kontakt Jens Erik Mjølnerød (Presse / info ansvarlig). Han er tilgjengelig på arena alle dager i et eget pressetelt hvor det også kommer spennende gjester.
Avis som pdf lastes ned her: 107241 NM Orientering_24sider_2017_LR
Avisen blir også delt ut på arena alle dager.

 

Endringer i program

Vi har gjort 2 endringer i programmet som vi håper blir populære:

  • Banketten lørdag: dørene åpner 18:30
  • Publikumsløp søndag: fri start mellom 9 og 11 (utvidet fra 10)

 

Noe av det beste jeg har sett

Denne hyggelige tilbakemeldinga kom nettopp fra kart og løypekontrollør Tom A. Karlsen. Han har foretatt kontroll av Halden SK kart Guttersrød som skal benyttes til NM lang (målestokk 1:15000). Han konkluderer at «Kartet er av meget høy kvalitet» og at arbeidet som er utført av Jussi Silvennoinen er i henhold til internasjonale standarder og kan godkjennes. Videre sier han at «Detaljeringsgraden er i det øvre sjiktet, men arbeidene er 100% gjennomført og lesbarheten vil være tilstrekkelig god. Jeg vil karakterisere dette kartet som noe av det beste jeg har sett i min 55 årige orienteringskarriere. Terrenget er også i hovedsak «silketerreng». Mindre endringer som følge av skogsarbeider er bemerket, og blitt rettet opp. Dette blir et meget bra NM med hensyn på det sportslige!»

Deler av sperringen til NM-lang frigis

Et område helt i sør i det tidligere sperrede området er nå frigitt, se link under for oppdatert sperring.
I det frigitte området kommer det fra 5. Juni, være mulig å trene på en løype lagt av NM-løypelegger Øyvind Helgerud.
Kartert er tegnet i 2017 av Jussi Silvennoinen som også er karttegner til NM.

Tidsplan og info om startintervaller

Under løpsinformasjon er det nå lagt ut en tidsplan for NM-uka. Noen endringer fra tidligere år er:

  • Gjesteklasser NM-lang på fredag
  • B-finaler mellomdistanse lørdag
  • TempO på lørdag og PreO på søndag
  • og Publiksløp både lørdag og søndag

Til glede for mange har vi fått innvilget en prøveordning/regelavvik på bruk av 3 minutter startintervall i seedete grupper på langdistansen