Samlingsplass og viktige navn

Under løpsinformasjon er det nå publisiert hvor de ulike samlingsplassene er, samt hvem som er vikige personer mht løyper, kart og kontroll.