Samløping i NM lang 2015-2017

I nasjonale og internasjonale langdistansemesterskap har det ved flere anledninger vært mye samløping som i stor grad har påvirket resultatlista. Enten ved at en løper henger etter en annen, eller at to eller flere løpere løper sammen i deler av løypa og drar fordel av dette.

Et tiltak for å redusere muligheten for samløping er å øke startintervallet mellom hver løper. Derfor ble det søkt om å øke startintervallet fra 2 til 3 minutter på NM langdistanse 2017. Dette ble innvilget på den måten at det var 2 minutters startintervall mellom de førststartende og deretter 3 minutters startintervall mellom de seedede løperne. Arrangøren ble bedt om å lage en rapport i etterkant som vurderer om dette førte til mindre samløping i forhold til NM langdistanse de to foregående årene.

vurderer om dette førte til mindre samløping i forhold til NM langdistanse de to foregående årene.

Metode

For 2015 og 2016 finnes det GPS-data for et svært begrenset antall løpere. Vi har derfor brukt strekktidsdata for å prøve og kvantifisere omfanget av samløping. GPS-data har mest blitt brukt for å vurdere om strekktidsdata er pålitelig. Med strekktidsdata som utgangspunkt har vi brukt verdien «klungindex» fra Winsplits som et mål på hvor mye løperne er sammen. Dette sier noe om hvilke løpere som stempler innenfor 20 sekunder på samme post, og hvordan dette utvikler seg gjennom løpet. Mer detaljer om hvordan dette regnes ut finnes i vedlegg til rapporten.

Les hele rapporten: NM2017 samløpingsanalyse

Fullstendige resultater (i Excel) for egen analyse: Samløpingsanalyse_klungindeks

Konklusjon

Økning av startintervallet fra 2 til 3 minutter i seedet-gruppe i NM langdistanse ser ut til å minske omfanget av samløping noe. Problemet blir ikke borte, men det påvirker resultatlista i mindre grad. Problemet med samløping som påvirker resultatlista, virker å være størst for de beste i H21-. Ved å øke startintervallet vil løpere som har vært involvert i samløping havne mer spredt ut tidsmessig på resultatlista, og det blir vanskeligere å oppnå en god plassering ved å løpe sammen med seinere startende.

Anbefalinger

Det anbefales at man i viderefører forsøksordningen slik at det blir 3 minutters startintervall på NM lang i årene som kommer. Normal praksis er å ha samme startintervall gjennom hele startlista, derfor anbefales det å ha 3 minutters startintervall for alle. Men undersøkelsen viser at det spiller mindre rolle for samløping blant de først startende enten det er 2 eller 3 minutters startintervall. Dette betyr heller ikke så mye for øvre del av resultatlista. I NM 2017 var det kun en løper med 2 minutters startintervall som plasserte seg blant de ti beste.