Noe av det beste jeg har sett

Denne hyggelige tilbakemeldinga kom nettopp fra kart og løypekontrollør Tom A. Karlsen. Han har foretatt kontroll av Halden SK kart Guttersrød som skal benyttes til NM lang (målestokk 1:15000). Han konkluderer at «Kartet er av meget høy kvalitet» og at arbeidet som er utført av Jussi Silvennoinen er i henhold til internasjonale standarder og kan godkjennes. Videre sier han at «Detaljeringsgraden er i det øvre sjiktet, men arbeidene er 100% gjennomført og lesbarheten vil være tilstrekkelig god. Jeg vil karakterisere dette kartet som noe av det beste jeg har sett i min 55 årige orienteringskarriere. Terrenget er også i hovedsak «silketerreng». Mindre endringer som følge av skogsarbeider er bemerket, og blitt rettet opp. Dette blir et meget bra NM med hensyn på det sportslige!»