Tillegg til PM mellomdistanse

Tillegg til PM: PM 2017 – mellom tillegg (08.09)

Passering av stor bekk
Seniorløperne (klasse D21A, H21A, D21B, H21B) vil krysse en stor bekk. På grunn av mye nedbør de siste dagene er det en del vann i elva. Det er mulig å passere bekken flere steder, og det kommer fram av kartet hvor det er vanskelig å passere. Vis uansett forsiktighet ved kryssing av bekken.

Oppvarming:
Før karantene stenger kan oppvarming skje mellom start og arena langs veien og på oppvarmingskart som deles ut på forstart. Det befinner seg en del poster (15 x 15cm) innen oppvarmingsområdet, dette er til en trening for o-troll-leieren som vil foregå senere på dagen.
Når karantene er stengt, er det forbudt å benytte oppvarmingskartet syd for og øst for forstart (jfr. info i PM).