Kartkontrollører er oppnevnt

Som kartkontrollører har ØOK oppnevnt:

Rokke: Tom A. Karlsen

Skolleborg: Håvard Tveite